تبلیغات
. - کلیه کلیدهای میانبر موجود در آفیس
.
-::دلگیرم ازاین شهرسرد::-

یکی از نشانه های کاربران حرفه ای عملکرد سریع آنها توسط کلیدهای میانبر است. میتوان گفت تمامی نرم افزارها این کلیدهای میانبر را برای سهولت کار کاربران دارا هستند. در این ترفند قصد داریم به معرفی تمامی کلیدهای میانبر موجود در بسته نرم افزاری آفیس برای برنامه های Excel , PowerPoint , Word و ... و همچنین نحوه عملکرد هر یک بپردازیم. اگر قصد دارید در زمان خود صرفه جویی کنید این کلیدها را به خاطر بسپرید.

کلیدهای عمومی
ایجاد یك سند جدید Ctrl+N
فراخوانی یك سند متفاوت Ctrl+O
حركت میان سندهای باز Ctrl+F6
ذخیره سازی یك سند Ctrl+S
چاپ یك سند Ctrl+P
بستن یك سند Ctrl+W

كلیدهای میانبر حركت در سند
یك كلمه جهت نمای راست +Ctrl و جهت نمای چپ +Ctrl
یك پاراگراف جهت نمای بالا +Ctrl و جهت نمای پایین +Ctrl
یك صفحه كامل به بالا Page up
یك صفحه كامل به پایین Page down
ابتدای سطر Home
انتهای سطر End
ابتدای یك سند Ctrl+Home
انتهای یك سند Ctrl+End
یك سطر بالا كلید جهت نمای بالا
یك سطر پایین كلید جهت نمای پایین
یك كاراكتر به سمت راست یا چپ كلیدجهت نمای راست یا چپ
حذف كلمه یا عبارتی در سمت راست (بعد)مكان نما Ctrl+Del
حذف كلمه یا عبارتی در سمت راست (قبل)مكان نما Ctrl+Backspace
حركت مكان نما به بالای صفحه نمایش Ctrl+Page up
حركت مكان نما به پایین صفحه نمایش Ctrl+Page down

كلید های میانبر كار با متن
انتخاب كاراكتر سمت راستی اشاره گر كلیدجهت نمای راست+Shift
انتخاب كاراكتر سمت چپی اشاره گر كلیدجهت نمای چپ+Shift
انتخاب یك واژه كلیدجهت نمای راست+Shift+Ctrl
انتخاب یك سطر Shift+End
انتخاب یك پاراگراف كلید جهت نمای پایین+Shift+Ctrl
اتنخاب تمام سند A+Ctrl
رفتن به یك صفحه مشخص G+Ctrl

كلید های میانبر ویرایش متن
حذف كاراكتر قبلی اشاره گر Backspace
حذف كاراكتر كه اشاره گر روی ان قرار دارد یا متنی كه انتخاب شده است Delete
حذف واژه قبلی اشاره گر Ctrl+ Backspace
حذف كاراكتر بعدی اشاره گر Ctrl+Delet
کپی و حذف متن انتخاب شده Ctrl+X
كپی گرفتن از متن انتخاب شده Ctrl+C
الصاق متن كپی شده Ctrl+V
بررسی املایی یك سند F7
یافتن متن در سند Ctrl+F
جایگزینی متن در سند Ctrl+H
عملUndo Ctrl+Z
عمل Redo Ctrl+Y
پایان سطر و انتقال به سطر بعدی Enter
ترفندستان
حركت به سمت پایین در Tab Outline
درج تورفتگی سطر اول پاراگراف یا پرش به ایستگاههای پرشی Tab
حذف یا افزودن سطر جاری Ctrl+0

كلیدهای میان بر قالب بندی متن
تغییر قلم F+Shift+Ctrl
تغییر اندازه قلم P+Shift+Ctrl
پررنگ كردن قلم B+Ctrl
ایتالیك كردن قلم I+Ctrl
زیر خط دار كردن قلم U+Ctrl
دو زیر خط دار كردن قلم D+Shift+Ctrl
حذف قالب بندی كاراكتر Space Bar+Ctrl
فضای خطوط تنها پاراگراف 1+Ctrl
فضای دو برابر خطوط پاراگراف 2+Ctrl
فضای 5/1 برابر خطوط پاراگراف 5+Ctrl
تراز بندی وسط پاراگراف E+Ctrl
تراز بندی چپ پاراگراف L+Ctrl
تراز بندی راست پاراگراف R+Ctrl
تراز بندی از دو طرف پاراگراف J+Ctrl
برجسته كردن پاراگراف از چپ M+Ctrl
برجسته كردن پاراگراف ازراست M+shift+Ctrl
حذف قالب بندی پاراگراف Q+Ctrl
به روز رسانی فیلدها F9
تغییر روش نمایش فیلد منتخب Shift+F9
تغییر روش تمام فیلدهای سند Alt+F9
كاهش یا افزایش اندازه قلم به اندازه یك رقم [+Ctrlا]
تغییر اندازه قلم به اندازه پیش فرض قبلی یا بعدی <+Ctrl+Shiftا>
تبدیل حروف عادی به حالت دو زیر خط و برعكس D+Shift+Ctrl
تبدیل حروف عادی به اندیس دار پایین و برعكس =+Ctrl
تبدیل حروف عادی به اندیس دار بالا و برعكس =+Ctrl+Shift
تبدیل ابتدای كلمات به حروف كوچك یا بزرگ AK+shift+Ctrl
تغییر قلم جاری F+Shift+Ctrl
تغییر قلم جاری F+Shift+Ctrl
تغییر اندازه قلم جاری F3+Shift
ایجاد تو رفتگی از سطر بعدی P+Shift+Ctrl
حذف تو رفتگی سطر بعدی +TCtrl
حذف تو رفتگی سطر دوم T+Shift+Ctrl
انتخاب همه سند A+Ctrl
درج یك شكستگی سطری Enter+Shift
انتقال به سطر یا صفحه بعدی Ctrl+Enter
اشكار یا پنهان نمودن علایم H+Shift+Ctrl

كلیدهای میان بر صدا
خاموش/روشن نمودن میكروفن Winkey+V
انتقال بین دو حالت دیكته و فرمان صوتی Winkey+T
فعال كردن حالت تصحیح Winkey+C

كلیدهای میان بر منوها
فعال شدن اولین عنوان نوار منو ALT
فعال شدن منوی Alt + F File
فعال شدن منوی Alt + E Edit
فعال شدن منوی Alt + V View
فعال شدن منوی Alt + I Insert
فعال شدن منوی Alt + O Format
فعال شدن منوی Alt + T Tools
فعال شدن منوی Alt + A Table
فعال شدن منوی Alt + W Windows
فعال شدن منوی Alt + H Help

طبقه بندی: عمومی، 

نوشته شده در تاريخ جمعه 4 خرداد 1386 توسط پسردل شكسته
درباره وبلاگ

جستجو

آرشيو مطالب

آخرين مطالب

نويسندگان

موضوعات

نظر سنجي

پيوند ها

پيوندهاي روزانه

آمار سايت